Pomimo panującej pandemii my naszego tempa nie zwalniamy